Propozice

Propozice

Termín: sobota 24.8.2019

Ročník: šestý

Pořadatel: SDH Kramolín, Kramolín 57, 33501 Nepomuk

Trasa: 43 km

Kategorie:

Muži do 40 let

Muži 41 - 55 let

Muži nad 55 let

Ženy do 40 let

Ženy nad 40 let

Junioři 15 - 18 let (s možností umístění v kategorii ženy do 40, resp. muži do 40)

Kategorie nad 100kg (namátkové převážení)

Půltrasa: Děti 8 - 10 let

Děti 11 - 13 let

Děti 14 - 15 let

Ženy nad 40 let

Veteráni nad 65 let

Ceny: první 3 celkově umístění pohár, dílčí kategorie první 3 umístění medaile + věcné ceny, poukazy

Prezentace: motokrosový areál Kramolín

v sobotu 24.8.2019 od 8:00 do 11:00

Start: motokrosový areál Kramolín

v sobotu 24.8.2019 12:00 - hromadný start

Cíl: motokrosový areál Kramolín

v sobotu 24.8.2019 - časový limit pro zařazení do výsledkové listiny je do 16:00 v cíli

Podmínky účasti:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.

Výjezdy na pozemní komunikace, které jsou součástí trati, budou řádně označeny a zajištěny pořadatelem pro běžný provoz, nicméně se po nich mohou pohybovat auta pořadatele a řidičů běžného silničního provozu, tedy POZOR!!!

Každý účastník závodu je povinen na pozemních komunikacích jezdit vpravo a dodržovat pravidla silničního provozu.

V exponovaných místech trati budou silniční provoz doplňovat pořadatelé.

Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu!!!!

Je zakázáno použít k závodu elektrokola, v případě zjištění je účastník diskvalifikován.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.

Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Mladší 12 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.

Za nezletilé osoby nese plnou zodpovědnost rodič.

Doporučujeme mít možnost spojení po celou trasu.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.

Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození osobních věcí všech účastníků.

Zdravotní služba: zajištěna lékařským dohledem z místa startu + sanitní vůz, na trati 2-3 zdravotní záchranáři na čtyřkolkách, v průběhu startovního pole pojede doprovodná čtyřkolka

Startovné: zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu. Občerstvení v průběhu závodu (1x) a v cíli závodu (jídlo a 1 x nápoj - pivo, nealko). Dále pak asistenční servis a upomínkové předměty.

do 16.8.2019 - 350,-kč

po 16.8.2019 - 450,-kč

Přihlášky: prostřednictvím internetové samoobsluhy na stránkách www.sportt.cz, sekci přihlášky

a) se základním startovným 350,- do pátku 16.8.2019

b) po pátku 16.8.2019 450,-kč bez nároku na upomínkový předmět a vlastní jméno na startovním čísle

Zrušení přihlášky s vrácením startovného je možné pouze emailem nebo písemně s datem odeslání nejpozději v pátek 16.8.2019 za administrativní poplatek 50,-kč. V žádosti uveďte číslo vašeho účtu. Zrušení startu po 16.8.2019 je bez možnosti náhrady.

Variabilní symbol pro platbu Vám zašleme po závazném zaregistrování - formou potvrzení registrace emailem na Vaší adresu

Platby:

- převodem na číslo účtu: 2601226610/2010 (Fio banka a.s.)

- platba složenkou na číslo účtu

Doporučujeme zejména opozdilcům, kteří se přihlašují v době blížící se uzávěrky platbu odeslatnejpozději do 14.8.2019 k datu 16.8.2019 se platba musí objevit jako položka na denním výpisu z našeho účtu.

Časový harmonogram:

Do 16.8.2019 - podání přihlášek vč. základní platby startovného

24.8.2019 8:00 - 10:00 - možnost posledních přihlášek v místě startu

24.8.2019 8:00 - 11:00 - prezentace + předání čísel

11:30 - 12:00 - řazení na start

24.8.2019 12:00 - hromadný start

13:45 - předpokládaný dojezd vítězů

15:30 - vyhlášení vítězů

16:00 - uzavření tratě

Startovní čísla: budou přidělována při prezentaci, vzestupně podle data došlých přihlášek

Časomíra: čipová, při prezentaci bude účastníkovi přidělen časový čip s pokyny pro jeho umístění na kolo. Čip se bude po dojezdu odebírat v prostoru cíle. Každý účastník je povinen čip ve vlastním zájmu vrátit nejen po dojezdu, ale i v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení či nedokončení závodu. Případná ztráta či neodevzdání čipu je snadno dohledatelné a čip bude účtován sazbou 500,-kč.

Na trati budou náhodné 2 kontrolní průjezdné body a v případě nedodržení trasy uvedené při prezentaci bude závodník diskvalifikován.

Výsledky: proběhne zpracování v tabulce Excel a zveřejnění na oficiální nástěnce závodu v areálu. Vyhlášení výsledků v prostoru cíle proběhne od 15:30.

Hodnocení budou vždy 3 nejlepší z každé kategorie.

Popis tratě: hromadný start proběhne v areálu motokrosové tratě Kramolín s následnou krátkou pasáží přímo po motokrosové trati - přejezd přes louku na asfalt (Myslív-Kramolín), po cca 500m prudké odbočení na šotolinu "k Přendalovi" - okruh okolo hřebene vrchu "Vráž" (výstup a sjezd nm.v.650m) - sjezd do Nových Dvorů na asfaltovou cestu do areálu ZD Myslív - výstup přes obec Myslív, okolo hřiště přes louky na vrchol kopce "Štírka" - dlouhý sjezd k obci Polánka - před Polánkou odbočení do lesa a průjezd lesní cestou k "Pohankovu mlýnu" na hranici okresů PJ/KT - průjezd luk s prudkým výstupem do motokrosového areálu - krátký sjezd do občerstvovací stanice či prostoru pro servis - výjezd z areálu do 2. části závodu - nad obcí Kramolín odbočení vpravo a dlouhý sjezd přes "Pláně" k hospodě "u Kubátů" - výjezd na asfaltovou silnici (Kramolín-Kozlovice) - po cca 2 km prudké odbočení vlevo na kamennou cestu "u Rajčůru" - sjezd k rybníčku s vjezdem do lesa a výstupem na rozcestí "Brabečnice" (úsek po tzv. Křižíkově cestě) - jízda po vrstevnici pod vrcholem "Bezovce" za pilu Neurazy a dále nad obec Neurazy, Bližanovy až k Lovčicím (celou dobu po šotolině v krásném prostředí smíšených lesů Kakova) - stoupání na rozcestí mezi obcí Pohoří a Lovčice, kde se odbočí prudce na stoupání k "Velkému Kameni" - po cca 500m odbočení na štětovanou cestu s prudkým výstupem na vrchol kopce "v Kopaninách" - sjezd na asfaltovou cestu (Pohoří-Polánka) - odbočení na okresu KT/PJ na lesní cestu směr na "Velký Kámen" a po cca 2km prudké odbočení ve sjezdu vpravo - po vrstevnici na křižovatku pod vrchem "Balkán" s přejezdem směr Kramolín po asfaltové cestě - výjezd "pod Hájovnou" na silnici (Polánka-Kramolín) - před obcí Kramolín vjezd do lesa na kramolínské hřiště s technickým průjezdem březovým a sjezd do cíle v amfiteátru motokrosového areálu Kramolín.

Zázemí závodu: oddělené toalety, sprcha, po dobu závodu možnost stánkového občerstvení, servisní stan s odborným technikem, možnost zakoupení cyklodoplňků, možnost umytí kola vodou, parkování přímo v areálu cca 100m od startu, krytý přístřešek v zázemí závodu.

Kontakt pro informace: 774182189, vrchozdol@seznam.cz