Podmínky

Podmínky účasti


Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu.
Výjezdy na pozemní komunikace, které jsou součástí trati, budou řádně označeny a zajištěny pořadatelem pro běžný provoz, nicméně se po nich mohou pohybovat auta pořadatele a řidičů běžného silničního provozu, tedy POZOR!!!
Každý účastník závodu je povinen na pozemních komunikacích jezdit vpravo a dodržovat pravidla silničního provozu.
V exponovaných místech trati budou silniční provoz doplňovat pořadatelé.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu!!!!
Je zakázáno použít k závodu elektrokola, v případě zjištění je účastník diskvalifikován.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Mladší 12 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce a v bezprostředním doprovodu dospělé osoby.
Za nezletilé osoby nese plnou zodpovědnost rodič.
Doporučujeme mít možnost spojení po celou trasu.
Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.
Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození osobních věcí všech účastníků.